Projekt POKL „Równe możliwości”
Dodane przez admin dnia Sierpień 28 2012 17:02:38

W grudniu 2011 r. nastąpiło zakończenie projektu współfinansowanego ze środków UE i krajowych. Całkowita wartość projektu wynosiła 158 159,81 zł. Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak” z własnych środków przeznaczyło 15 816, 00 zł. Koordynatorem projektu była Pani mgr Ewa Mitrus, asystentką koordynatora Pani mgr Halina Bosak. W projekcie zaangażowanych było14 nauczycieli z sąsiednich placówek jak i naszej szkoły. Projekt objął wsparciem 39 uczniów z kl.0-VI. Realizowano zajęcia pozalekcyjne, specjalistyczne (psycholog, pedagog, logopeda) i dydaktyczno-wyrównawcze. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły. Wartością dodaną projektu było doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. W czasie projektu uczniowie uczestniczyli w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym w Góry Świętokrzyskie. Wyjazd pogłębił wiedzę ekologiczną, przyrodniczą, techniczno-matematyczną, plastyczną i muzyczną. Pobudziła aktywność fizyczną. Uczniowie zapoznali się z różnymi formami terenu i zjawiskami przyrodniczymi. Uczniowie skorzystali z wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Lublinie co wpłynęło na pogłębienie zamiłowania do sztuki i jej odbioru. Projekt zakończono Spotkaniem Mikołajkowym podczas którego zaprezentowała się grupa teatralna prowadzona przez Panią mgr K. Kuter. Wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymali nagrody, które rozwiną ich zdolności.


Rozszerzona zawartość newsa
W grudniu 2011 r. nastąpiło zakończenie projektu współfinansowanego ze środków UE i krajowych. Całkowita wartość projektu wynosiła 158 159,81 zł. Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak” z własnych środków przeznaczyło 15 816, 00 zł. Koordynatorem projektu była Pani mgr Ewa Mitrus, asystentką koordynatora Pani mgr Halina Bosak. W projekcie zaangażowanych było14 nauczycieli z sąsiednich placówek jak i naszej szkoły. Projekt objął wsparciem 39 uczniów z kl.0-VI. Realizowano zajęcia pozalekcyjne, specjalistyczne (psycholog, pedagog, logopeda) i dydaktyczno-wyrównawcze. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły. Wartością dodaną projektu było doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. W czasie projektu uczniowie uczestniczyli w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym w Góry Świętokrzyskie. Wyjazd pogłębił wiedzę ekologiczną, przyrodniczą, techniczno-matematyczną, plastyczną i muzyczną. Pobudziła aktywność fizyczną. Uczniowie zapoznali się z różnymi formami terenu i zjawiskami przyrodniczymi. Uczniowie skorzystali z wyjazdu edukacyjnego do Teatru Muzycznego w Lublinie co wpłynęło na pogłębienie zamiłowania do sztuki i jej odbioru. Projekt zakończono Spotkaniem Mikołajkowym podczas którego zaprezentowała się grupa teatralna prowadzona przez Panią mgr K. Kuter. Wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymali nagrody, które rozwiną ich zdolności.