Akcja „Warto być dobrym:”
Dodane przez admin dnia Sierpień 28 2012 17:09:31

W szkole w 2012 była prowadzona akcja „Warto być dobrym”. Ideą akcji było kreowanie u dzieci dobrych postaw, poszanowania dla innych ludzi ich emocji uczuć i praw a także zachowań prospołecznych i wolontariatu jako drogi do samorealizacji.
Nagrodą był rower górski. Do akcji przystąpiło 10 uczniów, 7 wywiązało się ze swoich deklaracji. Nagrodę otrzymał Michał Bodzak uczeń kl. VI. Finalista został najlepiej oceniony w trzech obszarach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczności lokalnej i działania na rzecz człowieka i środowiska.
Akcja będzie kontynuowana w następnych latach. Chętnych zapraszamy do klubu OKI. Opiekunem akcji była Pani mgr Halina Bosak